Chłodnice laboratoryjne - zasady ich działania

Myliłby się ten, kto twierdziłby, że chłodnice to urządzenia, które mogą być wykorzystywane jedynie do chłodzenia silników spalinowych w samochodach czy na statkach. Odrębną grupę chłodnic stanowią tu urządzenia chłodnicze, które wykorzystywane są w laboratoriach.

Chłodnice laboratoryjne charakteryzują się tym, że wykonane są ze szkła, a czynnikiem chłodniczym jest w ich przypadku zwykła woda kranowa. Woda taka w zupełności wystarcza jako medium chłodzące. W przypadku chłodnic samochodowych, okazywała się często niewystarczająca, gdyż mogła zamarzać przy bardzo niskich temperaturach powietrza.

Chłodnice laboratoryjne występują w dwóch głównych rodzajach - pierwszym są chłodnice przepływowe, drugim - chłodnice zwrotne. W obrębie tych dwóch grup występują różne typy, różniące się budową rurek, przez które przepływa strumień gazu i skraplana ciecz.

Chłodnice laboratoryjne bowiem pełnią przede wszystkim rolę skraplacza. Gaz skrapla się w chłodnicy, zamieniając się w ciecz, która może płynąć w tym samym kierunku co gaz, bądź do niego przeciwnym. W pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia z chłodnicami przepływowymi, w drugim - ze zwrotnymi.

W obrębie chłodnic przepływowych, wyróżnia się trzy główne typy urządzeń. W pierwszym, rurka szklana ma kształt prosty, wtopiona jest w nią druga rurka, która posiada elementy łączące chłodnicę z wężem doprowadzającym wodę. Taki typ chłodnicy nazywany jest chłodnicą Liebiega.

Drugi typ to chłodnica Westa, w której również występują dwie rurki, przy czym ta wewnętrzna jest dużo węższa od zewnętrznej. Ostatni typ - chłodnica Alihna - ma rurkę, która składa się z ciągu połączonych ze sobą baniek.

Jak dało się już zauważyć, wszystkie te typy chłodnic przepływowych posiadają nazwy je określające, które pochodzą od nazwiska badacza, który je skonstruował. Podobnie jest z chłodnicami zwrotnymi, choć chłodnica z wężownicą czy chłodnica palcowa nie są określane nazwiskiem ich twórcy. W obrębie wyróżnianych chłodnic zwrotnych, istnieje kilka ich typów, które - w mniejszym bądź większym stopniu - są kompilacja chłodnicy palcowej i tej z wężownicą.

Duża różnorodność w kontekście budowy chłodnicy wynika z tego, że urządzenia te dają różne możliwości ich zastosowania. Określony typ może być wykorzystywany do badania określonej substancji.

W przypadku chłodnic samochodowych nie ma większych różnic w ich budowie. Częściej niż woda, medium chłodzącym jest tu glikol, który ma właściwości termodynamiczne.

Ogólne zadanie wszystkich urządzeń chłodniczych jest z grubsza takie samo - mają obniżać temperaturę otoczenia. W przypadku suchych chłodnic, tak zwanych dry coolerów, obniżenie temperatury dotyczy elementów dotykających chłodnicy.

Wszystkie urządzenia chłodnicze chłodzone są przez określone substancje. W przypadku chłodnic laboratoryjnych i samochodowych, a także agregatów chłodniczych, tak zwanych chillerów, medium chłodzącym jest woda, ewentualnie roztwór glikolu.

W bardziej zaawansowanych urządzeniach, czynnikiem pośrednim może być amoniak, freon bądź dwutlenek węgla. Wybór odpowiedniego czynnika wpływa na wydajność całego urządzenia. Oprócz niewątpliwych zalet, czynniki chłodnicze mają jednak wady. Wiele z nich, jak na przykład amoniak czy freon, przy dużym stężeniu, mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Mogą też zanieczyszczać środowisko. Najmniejsze szkody wyrządza dwutlenek węgla, nie zawsze jednak okazuje się na tyle wydajny, by opłacało się wykorzystanie go.

Czym zajmują się na co dzień lekarze dermatolodzy Szczecin?
Fachowa wiedza i doświadczenie, jakie mają lekarze dermatolodzy Szczecin a samodzielne próby dbania o skórę czy usuwania znamion. Lecz się mądrze! zobacz więcej